Zasady doboru pompy obiegowej do c.o.

Pompy dobiera się na podstawie:

  • Q – natężenia wody, którą należy przepompować
  • H – wysokości podnoszenia

Natężenie przepływu wody

Q –  [m3/h] –  natężenie wody do przepompowania oblicza się wg. wzoru, gdzie:
V – [kW]-  moc instalacji  (zapotrzebowanie na ciepło)
∆T  – [°C] –  różnica temperatury zasilania i powrotu

Q=0,86 x V/∆T

Wysokość podnoszenia

Wysokość podnoszenia pompy stanowi suma oporów, jaką musi pokonać medium w instalacji. Wysokość geometryczna nie ma żadnego wpływu na dobór pompy w obiegu zamkniętym.

Przykładem może być dom jednorodzinny o wysokości np. 7 m, w którym wysokość podnoszenia pompy (w zależności od rodzaju instalcji) przedstawiają poniższe dane:

  • od 0,3 do 0,6 m – dawne instalacje grawitacyjne, duże średnice rur
  • od 0,5 do 1,5 m – nowe instalacje bez zaworów termostatycznych
  • od 1,5 do 3,0 m – instalacje nowe z zaworami termostatycznymi

Typowe zapotrzebowanie na ciepło w budynkach jedno i dwurodzinnych

Rys. Typowe zapotrzebowanie na ciepło w budynkach jedno i dwurodzinnych.