Zaopatrzenie w wodę

Jak rozwiązać problem wody deszczowej na działce?

Gwałtowna ulewa lub wiosenne roztopy mogą sprawić, że woda opadowa zaleje piwnicę i garaż naszego domu. Wiązać może się to z szeregiem różnorodnych problemów. Zapobiec takiej sytuacji można m.in. przy pomocy zatapialnej pompy Wilo-Drain.

Porady i wskazówki do doboru pomp do zaopatrzenia w wodę

Porady i wskazówki do doboru pomp dla zaopatrzenia w wodę, uwzględniają podstawowe parametry charakteryzujące pracę pompy. Na punkt pracy pompy obiegowej, składa się wysokość podnoszenia (H) i wydajność (Q). Wysokość podnoszenia uzależniona jest od oporów przepływu w obiegu pompowym, a wydajność pompy wynika z wymaganego w układzie natężenia przepływu wody wodociągowej, itp.

Przykład – dobór hydrofora do domu jednorodzinnego

Dobór hydroforu dla domu jednorodzinnego uwzględniać musi wymaganą dla celów użytkowych i gospodarczych ilość wody, jak również wysokość do najwyższego punktu poboru w budynku, odległość od studni i położenie lustra wody poniżej poziomu terenu. Hydrofor powinien być także wyposażony w zbiornik przeponowy stanowiący pewnego rodzaju bufor gromadzący wodę i tym samym zmniejszający liczbę startów hydroforu.

Przykład – dobór układu zasilającego dom w wodę ze studni kręgowej

Przykład doboru pompy dla zasilania domu wodą wodociągową ze studni kręgowej wskazuje na podstawowe kryteria wyboru typu i wielkości pompy firmy Wilo. Właściwy wybór pompy musi uwzględniać m.in. położenie lustra wody poniżej poziomu terenu, a także przewidywane zapotrzebowanie wody i odległość od budynku. Należy także pamiętać o zwiększonym zapotrzebowaniu wody dla np. celów gospodarczych, jak w szczególności nawodnienia ogrodu, itp..

Przykład – dobór układu zasilającego dom w wodę ze studni głębinowej

Przykład doboru pompy dostarczającej wodę ze studni głębinowej przedstawia podstawowe parametry odgrywające wpływ na właściwy wybór jej pompy i wielkości. Istotna jest w szczególności wymagana wydajność wody oraz położenie lustra wody i odległość od budynku. Należy pamiętać o uwzględnieniu zwiększenia zapotrzebowania wody np. dla podlewania ogrodu.