Czy pompę obiegową można nieco niedowymiarować?

Tak, ponieważ instalacja grzewcza jest obliczona na warunki ekstremalne, a takie występują 5-8 dni w roku. Niedowymiarowanie pompy o kilka procent będzie nieodczuwalne w komforcie termicznym domowników a przełoży się na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a co za tym idzie rachunków za energię elektryczną.

Najczęściej dodatkowo najwyższe potrzeby cieplne występują w okresie nocnym i zbiegają się z obniżenie potrzeb, gdy nowoczesna automatyka wprowadza system grzewczy w tryb pracy z obniżoną temperaturą pomieszczeń. A zatem niedowymiarowanie pompy obiegowej może być całkowicie nieodczuwalne przez mieszkańców domu.