Kiedy i jak należy instalować pompę?

Montaż pompy obiegowej należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac spawalniczych, lutowniczych i po przeprowadzeniu w razie potrzeby przepłukania systemu rurociągowego. Montaż należy wykonać bez naprężeń, z poziomym położeniem osi wirnika pompy.

Pozycja montażowa
Pompy mokrobieżne o średnicy przyłącza do R 1 ¼ są dostarczane jako pompy nakręcane na rurociąg. Większe pompy są wyposażone w połączenia kołnierzowe. Montaż tych pomp może odbywać się bezpośrednio na rurociągu (bez fundamentów) w pozycji pionowej lub poziomej.

Jak już wspomniano łożyska pompy są smarowane przez medium, które również chłodzi silnik. Dlatego musi być zapewniony ciągły przepływ medium przez rurę rozdzielczą.

Poza tym wał pompy musi zawsze być ustawiony poziomo. Montaż pompy z wałem w pozycji pionowej lub wałem wiszącym powoduje niestabilną pracę i szybkie jej uszkodzenie.

Dokładne wskazówki montażowe są podane w instrukcji obsługi i montażu pompy.

Opisane pompy mokrobieżne mają, dzięki swojej konstrukcji, dobre właściwości eksploatacyjne i są stosunkowo tanie.

Zarówno w starych instalacji zbudowanych z przewodów o dużych średnicach jak również nowych instalacjach z zaworami termostatycznymi w małych instalacjach grzewczych stosujemy pompy elektroniczne bezdławnicowe np. typu Stratos PICO.

W zależności od nastawy pompy możemy idealnie dostosować ją do wymagać naszej instalacji:

  • Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień) dla instalacji bez zaworów termostatycznych
  • Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień) dla instalacji w regulowanej zaworami termostatycznymi

 

Te i inne pompy Wilo do zastosowań w domach jedno i dwurodzinnych można nabyć u najbliższego Autoryzowanego Dystrybutora.Autoryzowani Dystrybutorzy Wilo