Jakie rodzaje pomp można stosować w instalacjach c.o.?

W instalacjach bez zaworów termostatycznych trudne jest osiągnięcie komfortu cieplnego. Ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń na przemian powoduje znaczące straty ciepła, co przekłada się na niepotrzebnie wysokie rachunki za energię elektryczną.

Nierozłączna para – zawór termostatyczny i współpracująca z nim elektroniczna pompa pozwalają skutecznie ograniczyć ogrzewanie do niezbędnego minimum i wykorzystać ciepło, które powstaje w pomieszczeniach w skutek włączenie piekarnika, obecności ludzi czy nasłonecznienia. To wszystko przekłada się na widoczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a co za tym idzie obniżenie rachunków za prąd. Pompy elektroniczne, zwane często „inteligentnymi” dopasowują się do zmian w instalacji np. gdy zawory dławią dopływ wody grzewczej do grzejnika. Zastosowanie pompy w instalacji z zaworami termostatycznymi zapewnia także ochronę zaworów przed uszkodzeniem i zapobiega powstawaniu dokuczliwych szumów.

Przykładowa instalacja

Rys. Przykładowa instalacja c.o. – zamknięty układ grzewczy